CSS Gradient Generator

Generer gradient CSS-kode basert på de angitte dataene.

Forhåndsvisning:
En godt tilpasset gradient kan være en flott bakgrunn for et nettsted eller et element. Når du lager en gradient, er den enkleste måten å bruke et verktøy som denne gradientgeneratoren, fordi den lar oss forhåndsvise endringer i sanntid og genererer umiddelbart CSS- og HTML-kode som kan brukes på nettstedet ditt.
For å generere en gradient, spesifiser type gradient, dens vinkel (for "Lineære" gradienter), og juster fargene. Hvis du vil, kan du legge til flere farger ved å bruke "Legg til farge"-knappen.