Kalkulator for dager mellom datoer

Beregn antall dager, sekunder, minutter, timer, uker, måneder og år mellom alle to angitte datoer.

Resultat:

Skriv inn startdato og sluttdato, velg om du vil at sluttdatoen skal inkluderes i beregningen, trykk på knappen og beregn antall dager, sekunder, minutter, timer, uker, måneder og timer mellom to datoer.

Eksempler

Startdato Sluttdato Dager mellom datoene
03.05.2022 07.08.2022 96
12.04.1995 18.04.1995 6
01.01.1990 10.02.2010 7345
17.12.2020 24.09.2100 29135

Se også: