UTM generator

Skriv inn parameterne og generer en klar lenke med UTM-koder.

f.eks. https://kalkula.net/

eks nyhetsbrev, twitter osv.

eks banner, e-post osv.

for eksempel promotering, salg.

Brukes til å skille annonsetyper (f.eks. logoer eller tekst)

Søkeordidentifikasjon

Resultat:
For å generere en kobling med UTM-parametere, skriv inn URL-en til siden og de nødvendige parameterne. Hvis du vil, kan du også spesifisere de valgfrie. Etter å ha trykket på "Generer"-knappen i "Resultat"-delen, skal du se en lenke med UTM-koder klare til å kopieres.