GFR kalkulator

Beregn estimert GFR fra alder, kjønn, rase og plasmakreatininnivåer.

mg/dL
Resultat:
mL/min/1.73 m²

Beregningsformel

Kalkulatoren beregner den estimerte GFR-verdien ved å bruke følgende formel:

Estimert GFR [mL/min/1.73 m²] = 186.3 * (Kreatininkonsentrasjon i plasma)-1.154 * (Alder)-0.203 * R * G

  • R = 1.212 for svarte, eller 1 for alle andre raser
  • G = 0,742 for kvinner, eller 1 for menn

Se også: