Oljeblandingskalkulator

Beregn mengden olje som trengs for å tilsette drivstoffet avhengig av drivstoffmengden og det valgte forholdet (f.eks. 1:50).

l
:
Resultat:
ml

For å beregne mengden olje, velg om du vil bruke metriske eller britiske enheter. Angi mengden drivstoff, og det valgte forholdet mellom mengden olje og drivstoffmengden. Etter å ha fylt ut alle de nødvendige feltene, skal den beregnede oljemengden vises automatisk i "Resultat"-delen.

Beregningsformel

Beregnet mengde olje [ml] = Mengden drivstoff [l] * Forholdet mellom mengden olje og mengden drivstoff (f.eks. 1/50) * 1000

Eksempler

Mengden drivstoff Forholdet mellom mengden olje og mengden drivstoff Beregnet mengde olje
5 l 1:50 100 ml
3 l 1:35 60 ml
8 l 1:40 200 ml