Kalkulator for oppvarming av vann

Beregn tidspunktet for oppvarming av vann og dens estimerte kostnad basert på de angitte dataene.

l
°C
°C
W
NOK / 1 kWh
Resultat:
kWh
NOK

For å beregne vannoppvarmingstiden, mengden energi som kreves og den valgfrie estimerte kostnaden, fyll ut alle nødvendige felt. Etter å ha fylt ut alle de nødvendige feltene, skal de beregnede dataene vises automatisk i "Resultat"-delen.

Beregningsformel

Oppvarmingstid for vann [sekunder] = Mengden vann som skal varmes opp [l] * (Temperaturen som vannet skal varmes opp til [°C] - Innledende vanntemperatur [°C]) * 4190 / Varmerkraft [W]


Se også: