Kinetisk energikalkulator

Beregn kinetisk energi avhengig av gitt masse og hastighet.

KE = (m * v2) / 2
Resultat:
For å beregne kinetisk energi, spesifiser masse (m) og hastighet (v) og klikk på "="-knappen. I tillegg til resultatet viser kalkulatoren også detaljerte beregninger ved hjelp av en matematisk formel.

Beregningsformel

KE = (m * v2) / 2
Hvor:
  • KE - Kinetisk energi
  • m - Masse
  • v - Hastighet

Eksempler

Masse (m) Hastighet (v) Kinetisk energi
12 50 15000
2 4 16
300 15 33750