Vindkalkulator

Regn ut vindstyrken i ulike enheter og sjekk beskrivelsen avhengig av resultatet på Beaufort-skalaen.

km/h
m/s
mph
knuter
Beaufort
Beskrivelse:
For å beregne vindstyrken, skriv den inn i en valgt enhet. Kalkulatoren vil automatisk konvertere den til andre enheter, og presentere en estimert beskrivelse av styrken til en gitt vind basert på resultatet på Beaufort-skalaen.

Eksempler

Km/h Knuter Beaufort skala Beskrivelse
12 [km/h] 6.48 [knuter] 3 En mild bris
37.04 [km/h] 20 [knuter] 5 Ganske sterk vind
77 [km/h] 41.58 [knuter] 9 Kraftig storm
117+ [km/h] 63+ [knuter] 12 Orkan