Bremselengdekalkulator

Beregn den estimerte totale bremse- og stopplengden avhengig av hastighet, reaksjonstid, veistigning og veidekketype.

s
%
Resultat:

Vær oppmerksom på at denne kalkulatoren kun gir omtrentlige verdier. Bremselengde kan avhenge av mange andre faktorer, for eksempel kraften av trykk på bremsepedalen, ytelsen til bremsene og vekten til kjøretøyet. Når du kjører et kjøretøy, sørg alltid for at du holder deg innenfor fartsgrensene.

Beregningsformel

Denne kalkulatoren bruker den matematiske formelen AASHTO.
s = (0.278 * t * v) + v² / (254 * (f + G))
Hvor
  1. s = Stoppeavstand
  2. t = Responstid (sekunder)
  3. v = Kjøretøyets hastighet (i km/t)
  4. f = Friksjonskoeffisient mellom dekk og vei. Det er vanligvis 0,7 i tørre forhold og mellom 0,3 og 0,4 i våte overflater. I denne kalkulatoren er verdien 0,3.
  5. G = Veghelling uttrykt som en desimalverdi. En positiv verdi indikerer en oppoverbakke, en negativ verdi en nedoverbakke.

Eksempler

Hastighet Reaksjonstid Karakter på veien Type vegoverflate Stoppeavstand
100 km/h 2 s 5% Tørr vei 108.09 m
80 mph 3 s 0% Tørr vei 219.38 yd
120 km/h 2.5 s -2% Våt vei 285.87 m

Se også: