Lineær interpolasjonskalkulator

Beregn lineær interpolasjon for koordinatene (x0, y0) og (x1, y1).

Første koordinater:
Andre koordinater:
Resultat:

Beregningsformel

Y = ( X - X0 ) × ( Y1 - Y0) ÷ ( X1 - X0) + Y0

Eksempler

X0 Y0 X1 Y1 Verdien av X Den interpolerte Y-verdien
10 12 14 18 9 10.5
110 150 170 190 125 160
30 20 50 10 18 26