Kalkulator for tetthet

Beregn tettheten fra den angitte vekten og volumet i de valgte enhetene.

Resultat:

Beregningsformel

For å beregne tettheten, del massen på volumet.

Tetthet = Masse ÷ Volum
ρ = m ÷ V

Eksempler

Masse (m) Volum (V) Tetthet (ρ)
30 kg 7 m³ 4.29 kg/m³
30 kg 7 L 4285,71 kg/m³
50 oz 16 in³ 3,12 oz/in³
50 kg 16 in³ 110,23 oz/in³

Se også: