Kalkulator for lesetid

Beregn hvor lenge du vil lese en gitt bok avhengig av gjennomsnittlig lesehastighet.

Lesetid på én side (mm:ss):
:
Resultat:
Total lesetid (hh:mm:ss):
: :

For å beregne tiden det tar å lese en hel bok, finn ut hvor raskt du leser én side i en gitt bok og skriv inn tiden i kalkulatoren. Spesifiser også totalt antall sider i boken og trykk på =-knappen.

Gjennomsnittlig lesehastighet er ca. 2 minutter per side i boken. Dette kan imidlertid avhenge av for eksempel størrelsen på skriften eller hastigheten personen leser med. Før du bruker kalkulatoren, anbefaler vi at du bruker en stoppeklokke og beregner hastigheten du kan lese én side i en gitt bok med. Da bør den beregnede tiden for å lese en gitt bok være mer nøyaktig.

Beregningsformel

Total lesetid = Lesetid på én side * Antall sider i boken

Eksempler

Lesetid på én side Antall sider i boken Total lesetid
02:00 276 09:12:00
02:30 952 39:40:00
02:30 952 39:40:00
01:25 187 04:24:55