Kalkulator for masse

Beregn massen fra tettheten og volumet i de gitte enhetene.

Resultat:

Beregningsformel

For å beregne massen, multipliser tettheten med volumet.

Masse = Tetthet × Volum
m = ρ × V

Eksempler

Tetthet (ρ) Volum (V) Masse (m)
12 kg/m³ 5 m³ 60 kg
12 kg/m³ 5 ft³ 1.7 kg
8 oz/in³ 20 in³ 160 oz
8 oz/in³ 20 yd³ 7464960 oz

Se også: