Konverter sekunder til timer, minutter og sekunder

Lurer du på hvor lang tid et gitt antall sekunder vil ta? Konverter den praktisk til tiden gitt i timer, minutter og sekunder.

(hh:mm:ss)

: :
For å konvertere sekunder til timer, minutter og sekunder, skriv inn antall sekunder i det tilsvarende feltet.
Denne kalkulatoren lar deg også konvertere timer, minutter og sekunder til sekunder. For å gjøre dette, skriv inn antall timer, minutter og sekunder i de aktuelle feltene.

Eksempler

Tid i sekunder Tid i timer, minutter og sekunder
120 00:02:00
3672 01:01:12
110717 30:45:17

Se også: