Moms kalkulator

Angi beløp, mva-sats, og avgjør om du vil konvertere brutto til netto eller netto til brutto. Beregn det nye beløpet og beløpet for merverdiavgift.

NOK
%
Resultat:
NOK
NOK

Definisjoner

  • Bruttobeløpet - Beløpet økt med verdien av merverdiavgift.
  • Nettobeløp - Beløp minus mva.

Beregningsformel

Bruttobeløpet:
Beregnet beløp = Beløp ÷ (1 + (Momssats ÷ 100))
Nettobeløp:
Beregnet beløp = Beløp × (1 + (Momssats ÷ 100))

Eksempler

Beløp Momssats Metode Resultat
100 NOK 20% (+) Netto til brutto 120 NOK
1200 NOK 20% (+) Netto til brutto 1440 NOK
970 NOK 20% (-) Brutto til netto 808.33 NOK
9900 NOK 23% (-) Brutto til netto 8048.78 NOK