Rentekalkulator

Beregn renters rente basert på oppgitt beløp, tidspunkt, rentefrekvens og renter.

NOK
%
Resultat:
NOK
NOK

Beregningsformel

Estimert investeringsverdi = P (1 + r/n)n * t
Hvor:
  • P = Beløp
  • r = Rente
  • n = Periode
  • t = Hyppighet av renteberegning

Eksempler

Beløp Periode Rente Hyppighet av renteberegning Estimert investeringsverdi Beregnet fortjeneste på renter
20000 NOK 10 år 5% Årlig 32577.89 NOK 12577.89 NOK
15000 NOK 5 år 3.5% Månedlig 17864.14 NOK 2864.14 NOK
100000 NOK 5 måneder 4% Daglig 101680.47 NOK 1680.47 NOK
50000 NOK 15 år 2.5% Månedlig 72721.20 NOK 22721.20 NOK