YouTube inntektskalkulator

Beregn den beregnede inntekten fra annonser som vises under YouTube-videoene dine, basert på gjennomsnittlig antall daglige visninger og RPM.

Gjennomsnittlig RPM på YouTube er rundt $1. Det kan imidlertid variere betydelig, avhengig av blant annet filmens tema eller landene der seerne bor.
NOK
Resultat:
NOK
For å beregne den beregnede inntekten fra YouTube-annonser, skriv inn antall visninger og gjennomsnittlig RPM for videoene dine i kalkulatoren.

Beregningsformel

Daglig inntekt = v * RPM / 1000
Hvor:
  • v = Visninger
  • RPM = Gjennomsnittlig inntekt fra 1000 visninger
Etter dette multipliseres resultatet med 30,437 for månedlig inntekt eller med 365,25 for årlig. I denne kalkulatoren er det også avrundet til to desimaler.

Se også: