Omkrets av en sirkelkalkulator

Spesifiser radiusen eller diameteren til sirkelen, velg enhetene og beregn sirkelens omkrets.

Omkretsen av en sirkel
Resultat:

Beregningsformel

Omkretsen av en sirkel = 2π * r
  • π - Pi (~3,14)
  • r - Sirkelens radius

Eksempler

π ≈ 3,14159265359

Sirkelens radius (r) Diameter av en sirkel (d) Omkretsen av en sirkel
20 cm 40 cm 125.66 cm
4 m 8 m 25,13 m
50 cm 100 cm 10,31 ft

Se også: