Online frekvensgenerator

Generer lyden av den valgte frekvensen og bølgeformen.

Hz

For å generere en lyd, still inn frekvensen du ønsker, velg en bølgeform, spesifiser volumet og trykk på knappen. Mens lyden spilles av, kan du endre parametrene og teste forskjellige frekvenser eller bølgeformer.


Se også: