Morsekode-oversetter

Oversett morsekodetekst til normal tekst eller normal tekst til morsekode.

Morsekode til tekst

Resultat:

Tekst til morsekode

Resultat:

Morsekode er en måte å presentere alfabetet, tall og spesialtegn på gjennom lyder, elektriske impulser eller lysglimt. En populær metode er også å skrive tegn i form av bindestreker og prikker, oversettelsen av disse er mulig ved å bruke verktøyet ovenfor. Én linje skal være minst like lang som tre prikker. Morsekode brukes ofte av blant annet Seafarers.


Se også: