Konverter store og små bokstaver

Konverter små bokstaver til store eller store til små bokstaver.

Skrev du ved et uhell all teksten med Caps Lock? Eller kanskje du bare vil konvertere saken slik du vil? Denne omformeren kan være nyttig for deg.
For å endre store og små bokstaver eller deres andre egenskaper, skriv inn teksten i det angitte feltet og klikk på knappen som tilsvarer funksjonen du vil bruke. For eksempel, når du klikker på "Små bokstaver", skal teksten automatisk konvertere til små bokstaver.
Letter Size-konverteren gjør det enklere å:
  • Konverter store bokstaver til små bokstaver.
  • Bruk stor bokstav i hvert ord.
  • Bruk stor bokstav i hver setning.
  • Konverter tekst til en der store og små bokstaver veksler.

Se også: