Online fjerning av duplikater i tekst

Fjern dupliserte linjer eller andre repeterende strenger fra teksten.

Resultat:
For å fjerne duplikater, skriv inn tekst atskilt med nye linjer, kommaer eller mellomrom. Velg hvordan teksten skal separeres, og hvis du vil, merk i tillegg av for "Sorter alfabetisk" slik at det genererte resultatet presenteres i alfabetisk rekkefølge. Etter å ha valgt de riktige alternativene, trykk på knappen "Fjern duplikater".
I tillegg til å fjerne duplikater, viser verktøyet også hvor mange duplikater som er fjernet fra teksten.