Caesar cipher - online koder / dekoder

Kod eller dekod meldingen med Caesar Cipher avhengig av valgt skift.


Tekst:
Cæsar-chiffer:
Cæsar-chifferet er en av de enkleste tekstkrypteringsmetodene. Den består i å erstatte hver bokstav i teksten med en bokstav atskilt med et fast antall bokstaver i alfabetet. For eksempel, hvis vi definerer en offset til "2" vil bokstaven "a" bli erstattet med bokstaven "c" (fordi "a" er den første bokstaven i alfabetet og "c" er den tredje).

Eksempler

Tekst Skifte Cæsar-chiffer
abc 5 fgh
z 1 a
Lorem Ipsum 13 Yberz Vcfhz

Se også: