ROT13 - online koder/dekoder

Krypter eller dekrypter tekst med ROT13-konverteren.

Tekst:
ROT13:
For å konvertere teksten til ROT13-chifferet, skriv den inn i "Tekst"-feltet. For å konvertere ROT13-chifferet til tekst, skriv det inn i ROT13-feltet. Det genererte resultatet vil bli presentert i det andre feltet.
ROT13 er en av de mest populære tekstkrypteringsmetodene. Den består i at hver bokstav i teksten erstattes med en annen som er 13 plasser lenger i alfabetet.

Eksempler

Tekst ROT13
Lorem Ipsum Yberz Vcfhz
KLM XYZ
Text Grkg

Se også: