ROT5 - online koder/dekoder

Krypter eller dekrypter sifre med ROT5-konverteren.

Tekst:
ROT5:
ROT5 er en av de mest populære metodene for å kryptere tall. Den består i å erstatte hvert siffer i en gitt sekvens med et siffer fem steder unna (til høyre) i sekvensen "1234567890". Hvis det ikke er noe siffer etter fem plasser, fortsetter nedtellingen fra begynnelsen av sekvensen.
For å kryptere noe i dette verktøyet, skriv inn innholdet i "Tekst"-feltet, eller for å dekryptere det, skriv det inn i "ROT5"-feltet.

Eksempler

Tekst ROT5
1 6
456 901
500 055
2024 7579

Se også: