ROT47 - online koder/dekoder

Kod teksten med ROT47-chifferet eller dekod ROT47-chifferet og se dets originale innhold.

Tekst:
ROT47:
ROT47 er en populær chiffer som representerer hvert ASCII-tegn i området 33-126 47 posisjoner videre. I motsetning til for eksempel ROT13, brukes den ikke bare til å kryptere bokstaver, men også tall og mange populære teksttegn.
For å konvertere teksten til ROT47-chifferet, skriv den inn i "Tekst"-feltet. For å dekryptere en ROT47, skriv inn innholdet i ROT47-feltet.

Eksempler

Tekst ROT47
qwerty BH6CEJ
abc 234
ABC pqr
ABC123 pqr`ab
-~[ABC123]! \O,pqr`ab.P

Se også: