Linjeteller i tekst

Sjekk hvor mange linjer det er i teksten du skrev inn.

Linjer i teksten:
Alle linjer i teksten
1
Avsnitt i teksten:
Kun heltrukne linjer i teksten
0
For å beregne antall linjer i teksten, skriv inn teksten i det angitte feltet. Verktøyet skal automatisk beregne antallet av alle linjer i teksten, og antall avsnitt (linjer som ikke er tomme).

Se også: