ROT18 - koder/dekoder online

Konverter tekst med tall til ROT18-chiffer eller konverter ROT18-chiffer til tekst.

Tekst:
ROT18:
For å konvertere teksten til ROT18-chifferet, skriv den inn i tekstfeltet. Hvis du vil dekryptere en streng kodet med ROT18-chifferet, skriv den inn i ROT18-feltet.
ROT18-chifferet er en kombinasjon av ROT5- og ROT13-chiffer. I ROT18, som i ROT5-chifferet, blir sifre forskjøvet med 5 plasser til høyre, og som i ROT13-chifferet endres også bokstavene i alfabetet til de som er atskilt med 13 plasser.

Eksempler

Tekst ROT18
Lorem Ipsum Yberz Vcfhz
100 655
XYZ 456 KLM 901

Se også: