UID generator

Generer en viss mengde tilfeldig UUID eller GUID med versjon 1 eller 4 UUID.

Resultat:

Spesifiser hvor mange UUID-er du vil generere (maksimalt 2000), velg genereringsmetoden og merk eventuelt av i boksen som lar deg fjerne tomme linjer (dette alternativet lar deg kopiere flere UUID-er enklere). Etter å ha fylt ut feltene, trykk på knappen for å generere klare resultater.


Se også: