Passordgenerator

Generer et tilfeldig passord av en spesifisert lengde som inneholder utvalgte tegnsett.

Ytterligere alternativer:


Resultat:

Generatoren lar deg generere tilfeldige ideer for sterke og sikre passord. Brukeren kan selv definere passordlengden (vi foreslår minimum 8 tegn) og om nødvendig velge bort uinteressante alternativer, som for eksempel å inkludere spesialtegn i passordet. Takket være muligheten for å fjerne merket for individuelle felt, kan det genererte passordet være litt lettere å huske eller mulig å legge inn på nettsteder som blokkerer inntasting av tegndata. Det bør imidlertid huskes at jo lengre passordet er og jo mer uvanlige spesialtegn det har, bør det teoretisk sett være vanskeligere å knekke.


Se også: