Tilfeldig datogenerator

Generer en tilfeldig dato innenfor det gitte området.

Resultat:
For å generere en tilfeldig dato, skriv inn startdatoen og sluttdatoen i de aktuelle feltene og klikk på "Generer"-knappen.

Se også: