Fortynningskalkulator

Regn ut hvor mye vann du må tilsette for å få en løsning med en viss konsentrasjon.

%
%
Resultat:

Beregningsformel

Volum løsemiddel som skal tilsettes = (cb * vb / ca) - vb
Hvor:
  • cb = Konsentrasjon før fortynning
  • vb = Volum før fortynning
  • ca = Konsentrasjon etter fortynning

Eksempler

Konsentrasjon før fortynning Konsentrasjon etter fortynning Volum før fortynning Volum løsemiddel som skal tilsettes
50% 40% 1l 0.25l
30% 50% 2.5l -1l
25% 47% 893ml -0,418l