Jordmengdekalkulator

Skriv inn dimensjonene du ønsker og finn ut hvor mye jord du trenger.

NOK /
Resultat:
NOK

For å beregne hvor mye land du trenger, skriv inn dimensjonene til overflaten i de valgte lengdeenhetene. Du kan også spesifisere en pris (for eksempel én kubikkmeter) slik at kalkulatoren beregner estimert totalpris. De beregnede verdiene skal vises automatisk i "Resultat"-delen etter å ha fylt ut alle nødvendige felter.

Beregningsformel

Lengde [x] * Bredde [x] * Dybde [x] = Jordvolum [x³]

Eksempler

Lengde Bredde Dybde Jordvolum
2 m 1.5 m 30 cm 0,9 m³
10 m 15 m 1.2 m 180 m³
124 cm 2 m 20 cm 0,5 m³