m3 til m2 omformer

Konverter den valgte mengden m³ til m² basert på den gitte tykkelsen.

m
Resultat:
➔ m2 til m3 omformer

Beregningsformel

Område [m²] = Område [m³] / Tykkelse [m]

Eksempler

Volum Tykkelse Område
5 m³ 0.4 m 12.5 m²
8 m³ 1.2 m 6,67 m²
2 m³ 0.5 m 4 m²
120 m³ 0.2 m 600 m²

Se også: