Kalkulator for betongmasse

Beregn mengden betong som trengs for en betongmasse med de gitte dimensjonene.

Resultat:

For å beregne betongen som trengs for en betongmasse fyller du inn bredde, høyde og dybde i kalkulatoren.

Beregningsformel

Trenger betong [m³] = Bredde [m] * Høyde [m] * Dybde [m]

Eksempler

Bredde Høyde Dybde Trenger betong
15 m 30 m 1 m 450 m³
3 m 5 m 50 cm 7.50 m³
10 ft 7.5 ft 40 in 250 ft³

Se også: