Maling kalkulator

Beregn mengden maling som trengs for å dekke en gitt overflate.

Trekk fra dette området med dører, vinduer og andre elementer som du ikke vil male.
Resultat:
For å beregne mengden maling som trengs, skriv inn dimensjonene til rommet, malingskapasiteten og antall dører, vinduer og malingslag. Spesifiser også om du vil male taket også. Hvis du vil bruke en mer nøyaktig utregning, velger du metoden du legger inn arealet på i stedet for dimensjonene. Dette lar deg gå inn på en overflate med fratrukket de nøyaktige dimensjonene på vinduer, dører og andre elementer som du ønsker å utelate når du maler. Hvis dimensjonene er gitt, er beregningen omtrentlig og antar at gjennomsnittlig areal på døren er 1,8 m² og vinduene 1,5 m².

Beregningsformel

Mengden maling som trengs = Området til rommet / Malings ytelse * Antall lag med maling

Eksempler

Området til rommet Malings ytelse Antall lag med maling Mengden maling som trengs
12 m² 10 m²/l 1 1.2 l
8 m² 12 m²/l 2 1.33 l
22 m² 14 m²/l 2 3.14 l

Se også: