Betongvolumkalkulator

Beregn mengden betong som trengs avhengig av formen på elementet og dimensjonene som er angitt.

Velg formen på betongdelen:
Form 1
Form 2
Form 3
Form 4
Form 1 Form 2 Form 3 Form 4
Angi dimensjoner:
X =
Y =
Z =
W =
R =
D =
Resultat:
For å beregne mengden betong som trengs, velg formen på betongelementet og skriv inn dimensjonene. Etter å ha fylt ut alle feltene, bør resultatet genereres automatisk basert på de angitte dataene og valgte lengde- og volumenheter.

Se også: