Kubikkmeter kalkulator

Beregn volumet i kubikkmeter avhengig av valgt lengde, bredde og høyde i de valgte enhetene.

Resultat:
m3

Beregningsformel

For å beregne volumet i kubikkmeter, multipliser lengden * bredden * høyden i meter.
Volum [m³] = Lengde [m] * Bredde [m] * Høyde [m]

Eksempler

Lengde Bredde Høyde Volum
5 m 8 m 3 m 120 m³
120 cm 30 cm 200 cm 0,72 m³
12 cm 1 m 21 in 0,064008 m³

Se også: