Kalkulator for prosentvis endring

Beregn med hvor mange prosent den gitte verdien har økt eller redusert.

Resultat:
%

Beregningsformel

Prosentvis endring = (Nummer 2 - Nummer 1) / Nummer 1 * 100

Eksempler

Nummer 1 Nummer 2 Prosentvis endring
80 120 50%
100 75 -25%
5 16 220%
2 1234 61600%

Se også: