Regn ut prosent av et tall

Regn ut hva en gitt prosent er fra et gitt tall.

Hvor mye er
%
av
Resultat:

Beregningsformel

For å beregne prosentandelen av et gitt tall, del antall prosenter på 100 og multipliser resultatet med tallet du vil beregne prosenten fra.

Prosent av et gitt tall = x ÷ 100 × y
Hvor:
  • x - Prosent
  • y - Nummer

Eksempler

1. Hvor mye er 20 % av 80?

20 / 100 * 80 = 16

1. Hvor mye er 15 % av 250?

15 / 100 * 250 = 37.5

1. Hva er 35 % av 300?

35 / 100 * 300 = 105


Se også: