Skriftlig multiplikasjonskalkulator

Regn ut produktet av to tall som genererer alle trinnene i skriftlig multiplikasjon.

Resultat:
Venter på innspill...
For å generere skriftlig multiplikasjon, skriv inn begge tallene i feltene og trykk på "Beregn"-knappen. Resultatet sammen med den skriftlige multiplikasjonen skal vises i "Resultat"-feltet.

Eksempler

123
× 574

492
861 
+ 615  

= 70602
950
× 24

3800
+ 1900 

= 22800

Se også: