Brøk multiplikasjonskalkulator

Beregn resultatet av å multiplisere to brøker basert på de angitte dataene.


×

Resultat:
Venter på innspill...

For å beregne resultatet av å multiplisere brøker i denne kalkulatoren, skriv inn begge brøkene og trykk på =-knappen. Bortsett fra selve resultatet, skal kalkulatoren også generere detaljerte beregninger med et valgfritt, forenklet resultat.

For å beregne resultatet av å multiplisere brøker:

  1. Multipliser alle tellere.
  2. Multipliser alle nevnerne.
  3. Eventuelt, forenkle det oppnådde resultatet.

Beregningsformel

$$ \dfrac{a}{b} \times \dfrac{c}{d} = \dfrac{a \times c}{b \times d} $$

Eksempler

$$ \frac{4}{16} \times \frac{5}{20} = \frac{4 \times 5}{16 \times 20} = \frac{20}{320} = \frac{1}{16} $$
$$ \frac{5}{3} \times \frac{4}{6} = \frac{5 \times 4}{3 \times 6} = \frac{20}{18} = \frac{10}{9} = 1 \frac{1}{9} $$

Se også: