Kalkulator for minste felles multiplum

Regn ut minste felles multiplum av de gitte tallene.

Resultat:

For å beregne det minste felles multiplumet, skriv inn heltall atskilt med komma i kalkulatoren.

Eksempler

Kommaseparerte tall Minste felles multiplum
2, 4 4
5, 7, 10 70
5, 8, 12, 15 120