Greatest Common Divisor Kalkulator

Finn den største felles divisor for et gitt tallsett.

Resultat:

For å beregne den største felles divisor, skriv inn et sett med tall atskilt med komma eller mellomrom i kalkulatoren, og trykk på =-knappen.

Den største felles divisor er det største positive heltall som lar deg dele alle tallene i settet uten å få resten av divisjonen.

Eksempler

Kommaseparerte tall Største felles deler
10, 20 10
8, 16, 32 8
12, 30, 60 6
12, 30, 60 6
5, 17, 210, 512 1