Kalkulator for å dele brøker

Beregn resultatet av å dele to brøker basert på de angitte dataene.


÷

Resultat:
Venter på innspill...

For å beregne resultatet av å dele brøker i denne kalkulatoren, skriv inn begge brøkene og trykk på =-knappen. Bortsett fra selve resultatet, skal kalkulatoren også generere detaljerte beregninger med et valgfritt, forenklet resultat.

For å beregne resultatet av å dele brøker:

  1. Bytt telleren med nevneren i den andre brøken.
  2. Multipliser alle tellere.
  3. Multipliser alle nevnerne.
  4. Eventuelt, forenkle det oppnådde resultatet.

Beregningsformel

$$ \dfrac{a}{b} \div \dfrac{c}{d} = \dfrac{a}{b} \times \dfrac{d}{c} = \dfrac{a \times d}{b \times c} $$

Eksempler

$$ \frac{5}{4} \div \frac{12}{3} = \frac{5}{4} \times \frac{3}{12} = \frac{5 \times 3}{4 \times 12} = \frac{15}{48} = \frac{5}{16} $$
$$ \frac{12}{5} \div \frac{3}{7} = \frac{12}{5} \times \frac{7}{3} = \frac{12 \times 7}{5 \times 3} = \frac{84}{15} = \frac{28}{5} = 5 \frac{3}{5} $$

Se også: