Brøkkalkulator

Regn ut resultatet av å addere, subtrahere, multiplisere eller dele brøker.Resultat:
Venter på innspill...

For å beregne resultatet, skriv inn begge brøkene, velg om du vil ha resultatet av addisjon, subtraksjon, multiplikasjon eller divisjon, og trykk på =-knappen. Bortsett fra selve resultatet, skal kalkulatoren også generere detaljerte beregninger med et valgfritt, forenklet resultat.

Legge til brøker

Formel for å legge til fraksjoner:

$$ \dfrac{a}{b} + \dfrac{c}{d} = \dfrac{(a \times d) + (c \times b)}{b \times d} = \dfrac{ad + bc}{bd} $$

Eksempel:

$$ \frac{6}{12} + \frac{3}{20} = \frac{(6 \times 5) + (3 \times 3)}{5 \times 3} = \frac{30 + 9}{60} = \frac{39}{60} = \frac{13}{20} $$

Subtraksjon av brøker

Formelen for å trekke fra brøker:

$$ \dfrac{a}{b} - \dfrac{c}{d} = \dfrac{(a \times d) - (c \times b)}{b \times d} = \dfrac{ad - bc}{bd} $$

Eksempel:

$$ \frac{10}{5} - \frac{2}{7} = \frac{(10 \times 7) - (2 \times 5)}{7 \times 5} = \frac{70 - 10}{35} = \frac{60}{35} = \frac{12}{7} = 1 \frac{5}{7} $$

Multiplisere brøker

Formelen for å multiplisere brøker:

$$ \dfrac{a}{b} \times \dfrac{c}{d} = \dfrac{a \times c}{b \times d} $$

Eksempel:

$$ \frac{4}{10} \times \frac{5}{6} = \frac{4 \times 5}{10 \times 6} = \frac{20}{60} = \frac{1}{3} $$

Å dele brøker

Formelen for å dele brøker:

$$ \dfrac{a}{b} \div \dfrac{c}{d} = \dfrac{a}{b} \times \dfrac{d}{c} = \dfrac{a \times d}{b \times c} $$

Eksempel:

$$ \frac{4}{9} \div \frac{4}{15} = \frac{4}{9} \times \frac{15}{4} = \frac{4 \times 15}{9 \times 4} = \frac{60}{36} = \frac{5}{3} = 1 \frac{2}{3} $$

Se også: