Numerisk sekvenskalkulator

Beregn en aritmetisk sekvens eller en geometrisk sekvens og dens spesifikke elementer fra de angitte dataene.

Aritmetisk sekvenskalkulator

Regn ut den aritmetiske rekkefølgen.

an = a1 + (n − 1) ⋅ r
Resultat:

Geometrisk sekvenskalkulator

Regn ut den geometriske rekkefølgen.

an = a1 ⋅ rn - 1
Resultat: