Kalkulator for brøksubtraksjon

Beregn resultatet av å trekke fra to brøker basert på de angitte dataene.


-

Resultat:
Venter på innspill...

For å beregne resultatet av subtraksjonen av brøker i denne kalkulatoren, skriv inn begge brøkene og trykk på =-knappen. Bortsett fra selve resultatet, skal kalkulatoren også generere detaljerte beregninger med et valgfritt, forenklet resultat.

For å beregne resultatet av å legge til brøker:

  1. Hvis brøkene har forskjellige nevner, finn den laveste fellesnevneren.
  2. Hvis brøkene har forskjellige nevnere, i begge brøkene, multipliser telleren og nevneren med tallet som vil gi fellesnevneren.
  3. Trekk telleren til den andre brøken fra telleren til den første brøken.
  4. Eventuelt, forenkle det oppnådde resultatet.

Beregningsformel

$$ \dfrac{a}{b} - \dfrac{c}{d} = \dfrac{(a \times d) - (c \times b)}{b \times d} = \dfrac{ad - bc}{bd} $$

Eksempler

$$ \frac{7}{10} - \frac{3}{10} = \frac{7 - 3}{10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5} $$
$$ \frac{2}{5} - \frac{2}{7} = \frac{(2 \times 7) - (2 \times 5)}{7 \times 5} = \frac{14 - 10}{35} = \frac{4}{35} $$
$$ \frac{15}{3} - \frac{4}{20} = \frac{(15 \times 20) - (4 \times 3)}{20 \times 3} = \frac{300 - 12}{60} = \frac{288}{60} = \frac{24}{5} = 4 \frac{4}{5} $$

Se også: