Kalkulator for minst fellesnevner

Regn ut den laveste fellesnevneren for individuelle tall eller brøker.

Resultat:
Angitte brøker med laveste fellesnevner:
Venter på innspill...

Du kan enkelt finne den laveste fellesnevneren for gitte tall og brøker med denne kalkulatoren. Med denne kalkulatoren kan du enkelt konvertere individuelle tall til brøker med en bestemt nevner og gjøre det enklere for deg selv å legge til eller trekke fra brøker.

Eksempler

Kommaseparerte tall Minste fellesnevner
2/3, 3/4 12
2/6, 6/9 18
5 1/3, 4/7, 7/12, 4 84