Faktorkalkulator

Regn ut faktoren til et gitt tall (n!).

n! = ?
n =
Resultat:

For å beregne faktor, skriv inn et tall og trykk på =-knappen. I tillegg til resultatet skal kalkulatoren også generere hele trinnvise beregningen.

Beregningsformel

n! = 1 × 2 × 3 × ... × n

Eksempler

4! = 1 × 2 × 3 × 4 = 24
5! = 1 × 2 × 3 × 4 × 5 = 120
8! = 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 = 40320